Flagman  Flat M
143 . 7 .
LigFish P-L3
69 . 12 .
LigFish P-L4
69 . 11 .
LigFish P-S3
60 . 4 .
LigFish P-S4
60 . 1 .
LigFish S
81 . 1 .
LigFish
99 . 11 .
Lorpio Sport Piker
45 . 34 .
MANKO
33 . 92 .
MANKO
38 . 85 .
MANKO
50 . 141 .
MANKO
49 . 75 .
Pelican L
106 . 13 .
Pelican M
99 . 32 .
Pelican River L
136 . 14 .
Pelican River M
108 . 21 .
Pelican River XL
182 . 30 .
Vegas VOS1-S
92 . 1 .
Vegas VOS2-S
92 . 10 .
Vegas  VOS6-R
92 . 1 .
ZEUS  L
75 . 6 .
ZEUS  M
72 . 5 .
 Fidersport C2
119 . 1 .
 Fidersport C3
119 . 7 .
 Fidersport G1
135 . 72 .
145 . 24 .
- Flat Method
72 . 4 .
- Mikado AMF02-1S
281 . 5 .
- Mikado AMF02-1XL
404 . 2 .
- Mikado AMFN02-1L
322 . 3 .